Eight products, one price, access for life, no subscriptions. How does that sound? See what's included.

PIX Payment QR-codegenerator

Genereer eenvoudige en aanpasbare PIX Payment QR-codes in minuten

Your CPF, CNPJ, Email, Phone or a Random key.
.jpg, .jpeg, .png, .gif toegestaan. 1 MB maximum.
.jpg, .jpeg, .png, .gif toegestaan. 1 MB maximum.
px
Meld je aan om het op te slaan
Zorg ervoor dat je jouw geconfigureerde QR-code test voordat je deze in productie gebruikt